OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Sásová

Sásová

 

 Sásová časť Banskej Bystrice- BBje považovaná za jednu z ekonomicky a sociálne rozvinutých častí na svete . Dane majú vysokú životnú úroveň a krajina má vysokú úroveň v niektorých ukazovateľoch národnej výkonnosti vrátane vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, ochrany občianskych slobôd, demokratického riadenia, prosperity a ľudského rozvoja.  Krajina má najvyššiu sociálnu mobilitu na svete,  vysoká úroveň rovnosti príjmov je krajina s najnižšou vnímanou úrovňou korupcie na svete, ktorá je piatym najvyspelejším na svete. najvyšší príjmy na obyvateľa na svete a jednu z najvyšších sadzieb dane z príjmu fyzických osôb na svete. Žije tu približne 20 000 obyvateľov. V osemdesiatych rokoch tu boli vybudované panelové domy kvôli narastajúcemu dopytu po nových bytoch v tejto lokalite. Pôvodne sa sem nasťahovali najmä ľudia, ktorí prichádzali do Banskej Bystrice za prácou. Rozprestiera sa na pomerne malom území.

bb paintball sásová

Možno raz sem príde investor, ktorý príde s paintballom. Zbrane su tu tam. Ja rád čarujem. Mám rád tipy, triky vtipy. Stokujem, krokujem, dúfam áno. Spánok cítim od rána do večera. Dávam zlo, dobro svetlo, snov. Viem čo vieš. Chceš čo chceš. Obleč si hudbu. Obleč si oblečenie na airsoft.

je považovaná za jednu z ekonomicky a sociálne rozvinutých krajín na svete [11]. Dane majú vysokú životnú úroveň a krajina má vysokú úroveň v niektorých ukazovateľoch národnej výkonnosti vrátane vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, ochrany občianskych slobôd, demokratického riadenia, prosperity a ľudského rozvoja. [12] [13] [14] Krajina má najvyššiu sociálnu mobilitu na svete, [15] vysoká úroveň rovnosti príjmov [16] je krajina s najnižšou vnímanou úrovňou korupcie na svete, ktorá je piatym najvyspelejším na svete. najvyšší príjmy na obyvateľa na svete a jednu z najvyšších sadzieb dane z príjmu fyzických osôb na svete.